Teológia | Bűn, bűnbocsánat

Hogy tudom én is hitelesíteni ezt a szerződést, amit Isten kínál? Meg tudom tenni ezt egyedül a szobámban, vagy előbb valamilyen közösséghez kell csatlakoznom? Az egyetemen évek óta oszlopos tagja vagyok egy bibliakörnek, és hiszek Jézusban mint Megváltóban, de szeretném jobban követni Őt.

Nagyon örülök, hogy bibliakör működik bizonyos egyetemen. De a Biblia tanulmányozása nem elégséges ahhoz, hogy az ember bekerüljön az Istennel való szövetségbe. Ennek megvannak az Isten által meghatározott lépései. Az első, Jézus Krisztus halálával való azonosulás, mert csak így tudja az ember Jézus engesztelő áldozatát elfogadni, és a kegyelemből részesülni. A szövetségkötésnek az eseménye az engesztelő áldozatban van jelen. Az ehhez való csatlakozás nélkül nem tud az ember Istenbe bekerülni. Ezért is elengedhetetlenül fontos a felnőtt vízkeresztség. Ha hisz az ember Jézus halálában és azonosul vele, azáltal meghal a bűnnek, ami azt jelenti, hogy a test és az ember személyisége megszűnik bűnt cselekedni. Amikor el van választva az emberi test és az emberi személyiség a bűntől, akkor ezt bibliai nyelvezettel halálnak nevezzük. A halál az elválasztást is jelenti. A szellemi halálban az ember el van választva az Isten jelenlététől, a bűnnek való halálban pedig a bűntől. Mi választja el az embert a bűntől? Jézus vére. Ez a vér ad az embernek védelmet a saját bűneivel és a következményeivel szemben, mert megvédi a bűnnek a negatív hatásaitól, vagyis a haláltól és a kárhozattól… Tehát ezzel csak vízkeresztség által lehet azonosulni – ezt Isten határozta meg. Ezt keresztelő János alapozta meg, illetve Jézus golgotai kereszthalála adott ennek egy krisztusi jelentéstartalmat. Nagyon fontos ezután a Szentlélek vétele, amely a megdicsőült Krisztussal hoz létre kapcsolatot.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2010.03.21