Teológia | Bűn, bűnbocsánat

A Bibliát olvasva felfigyeltem Káin büntetésére, amit Isten rámért: „bujdosó és vándorló légy a földön”. Utódai közt voltak sátorban lakók, barompásztorok, lantosok-síposok és kovácsok. A romák ilyenek: vándorlók, nem sok földműves van köztük. Réz, vas, zenélés – magáért beszél, sátorban lakók – sátoros cigányok. Feltételezhetjük, hogy a romák, azaz mi Káintól származunk és miatta vagyunk ilyen helyzetben?

Nem, mert Káin leszármazottai a vízözönkor meghaltak. Most egyetlen Földön élő ember sem tőle származik, hanem Noétól és a fiaitól. A nomád életmód nem csak a romák tradíciója volt – gondoljunk csak az indiánokra és a beduinokra, akik közül a mai napig is sokan vándorolnak. A kedves kérdező nyilván valamilyen szellemi, erkölcsi és anyagi helyzetre utal kimondatlanul is, de ez nem függ össze sem a származással, sem a nomád életmóddal, hanem történelmi okai vannak. Ha ezen a területen valaki ki akar törni, akkor a legfontosabbnak tartom az Istennel való megbékélést, megtérést a bűnökből, vétkekből. Jézus szabadító, ma is megszabadítja az embereket ezekből, illetve a démonoktól és az átkoktól. Isten szelleme erőt ad a megtérő embereknek ahhoz, hogy megváltoztassák az életüket és kreatív, hatékony életet éljenek a megtérésük után. Kívánom a roma felebarátaimnak is, hogy elsősorban Isten ragadja meg őket, de tegyenek meg mindent, hogy változtassanak a helyzetükön. Nyilván a társadalomnak ehhez segítséget kell nyújtania. Egyébként nemcsak a romákra jellemző, hogy nyomorúságban élnek, hanem sajnos nagyon sokan kerülnek nehéz szociális és erkölcsi-szellemi helyzetbe.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2011.05.29