Zsidóság, Izrael | A zsidó nép

Mi a különbség abban, amikor véleményt, illetve amikor ítéletet mondunk a zsidókkal kapcsolatosan?

Az antiszemitizmus alapvetően gyűlöleten alapul és egy egész népre irányul, valamint gyakran benne van a megsemmisítési szándék. Hogyha valaki egy zsidó embert megítél azért, mert erkölcstelen vagy korrupt, vagy egy csoportot megítél a magatartása miatt, az nem antiszemitizmus. Az antiszemitizmus különösen Közel-Keleten van most jelen, a közel-keleti anticionizmusban nyilvánul meg ma. Ez az egész világot mérgezi, és döntő szerepe van az antiszemita társadalmi térhódításban, megújulásban és az ezzel kapcsolatos propagandákban más országokban is. Ha valakik nagyon kemény ítéletet mondtak az Isten választott népével kapcsolatosan, azok a próféták voltak Mózestől kezdve Jézus Krisztusig.  Az evangéliumban vannak egész fejezetek, amelyek rámutatnak az erkölcsi és szellemi problémákra, gyökerekre. Például a Máté evangélium 24. fejezetében. De ezek az emberek szerették Izrael fiait, és ez a szeretet akkor is megmaradt, amikor látták a sok ellentmondást, visszaéléseket Isten népe között. Fontos, hogy össze kell kapcsolni a szeretetet az igazságossággal, azonban a szeretetnek, az elfogadásnak nagyobbnak kell lennie. Az embernek nem feladata az ítélet gyakorlása, ezt Isten kegyelmére, irgalmára kell bízni. Az Úr az egész világot bűn alá vetette, azért, hogy a megigazulás ingyen kegyelemből legyen és ne emberi érdemen alapuljon, hogy Istennek a dicsőségét és nagyságát mutassa meg. Ha emberi érdem alapján lehetne megigazulni, az az ember nagyságát hirdetné. A bűn minden ádámi leszármazottra kihatással van, és ez már lehetetlenné teszi, hogy Isten előtt az ember érdemeket szerezzen, ezért csak kegyelem által van a megigazulás. Ez a Bibliának egy alapállítása. Értelmetlen és ostoba az a vita, hogy melyik nép bűnösebb. Pál apostol még egy fontos alapelvet mond: ahol nagy a bűn, ott nagy a kegyelem, tehát ahol nagy bűn van, ott hirtelen Isten megjelenik és megfordítja a dolgokat, direkt azért, hogy megmutassa, nem a tisztességes és becsületes emberek igazulnak meg az emberi cselekedeteikből, hanem azok, akiknek Isten  kegyelmet ad. Ez nem azt jelenti, hogy tisztességtelen és becstelen ember legyél, hanem tudd azt, hogy mi az Istennek a bánásmódja az emberrel kapcsolatosan. Minden ember nézzen föl Istenre, és kérjen irgalmat és kegyelmet tőle, hogy senki ne legyen kevély a másikkal szemben.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2010.03.07