Zsidóság, Izrael | A zsidó nép

Mi az oka a zsidógyűlöletnek, miért volt holokauszt, ha ők Isten kiválasztott népe?

Napjainkban – illetve már közel hatvan éve – teljesedik be az a 3500 éves prófécia, amit Mózes mondott Izrael fiainak, aminek az a lényege, hogy ha Izrael fiai a Törvényt, és az Istennel kötött szövetséget megtörik, akkor Isten szétszórja őket a nemzetek közé. Mózes viszont még egy dolgot mondott Izrael fiainak: az idők végén, ha még az ég aljára lenne is kitaszítva Izrael, a zsidóság, akkor is össze lesznek gyűjtve. Ez az összegyűjtési folyamat indult el a 19. század végén. Ez az a mozgalom, amit cionizmusnak neveznek, elsősorban nem politikai, hanem spirituális jellegű, és teljes mértékben megegyezik Isten tervével. Ennek a mozgalomnak egy csodálatos megnyilvánulási formája a modern Izrael államának a létezése. Isten létezéséről, szavahihetőségéről, beszédéről az egyik legnagyobb bizonyíték, hogy Izrael közel 2000 év szétszóratás után létezik. Ennek a ténynek nagyon sokan nem örülnek, sőt ezzel a ténnyel szemben gyűlöletet táplálnak. Viszont a Szentírás azt is tartalmazza, hogy a világkorszak végén a világválságnak az oka az, hogy a világ vezetői nem hajlandók tudomásul venni Isten programját, tervét Izraelre vonatkozóan, míg végül minden egyes nemzet szembemegy Isten tervével, és ez hozza létre a világválságot, az apokaliptikus éveket. De ebben a konfliktusban Izrael lesz a győztes, mert Isten Izrael oldalán látványosan be fog avatkozni. Izraelnek a létrejötte és fönnmaradása alapfeltétele a Messiás eljövetelének. Ha megszűnne Izrael állama, akkor a názáreti Jézus Krisztus második eljövetelére sem kerülne sor, mert meg van írva több helyen a Bibliában, hogy amikor Jézus Krisztus másodszor visszajön, zsidók fognak lakni Jeruzsálemben, és azt fogják mondani, hogy áldott, aki az Úr nevében jön. Erre az eseményre vár a kereszténység is. Ez által egy új világkorszak fog létrejönni. Az olvasható a Bibliában, hogy minden szem meg fogja látni Őt. Ez azt jelenti, hogy a jelenésével, epifániájával nyilvánvalóvá teszi az első eljövetelével kapcsolatos evangéliumok a valóságtartalmát.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2009.04.26