Zsidóság, Izrael | A zsidó nép

Miért van az, hogy minden korban a zsidókat utálták és utálják a legjobban? Az egész világ hibás lenne, csak ők perfektek?

Szó sincs arról, hogy tökéletesek, de azok lesznek. A zsidósággal kapcsolatos gyűlölet egyik belső, láthatatlan oka az, hogy egy autonóm népről beszélünk, akivel kapcsolatban Isten azt mondta, hogy nem számláltatik a nemzetek közé, hanem el van választva Isten céljaira. Nagyon sok ember megtapasztalja, hogy a zsidók felett nem tud uralkodni, mert ők Istennek olyan mértékű áldásából részesülnek, amivel az önállóságukat a többi nemzetnél jobban meg tudják valósítani. Ez a zsidóság jellemzője Mózes óta, körülbelül háromezer-ötszáz éve. A népek úgy akarják ezt ellensúlyozni, hogy szidalmazni és rágalmazni kezdik őket, bűntudatot, identitászavart hoznak létre bennük, hogy értéktelen embereknek tüntessék fel őket. Erre már Moáb királya is rájött, ezért elment, egy nagyon erős szellemi emberhez, Bálámhoz, és kérte tőle, hogy átkozza meg Izrael fiait. Ő elkezdett áldozatokat bemutatni Istennek, és kísérletet tett, hogy megátkozza Izraelt, de Isten bezárta a száját, így nem átkot mondott Izrael fiaira, hanem áldást. Ennek részeként egy lényeges igazságot mondott ki, hogy „mit átkozzam azt, akit Isten nem átkoz?”. Tehát a zsidókat Isten nem átkozza.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2010.04.25