Zsidóság, Izrael | Izrael és az egyház

A zsidók is ugyanolyan elbírálás alá esnek, mint a keresztények, vagy ők más kategóriába tartoznak csak azért, mert ők a választott nép?

Két dolgot nagyon fontos tudni. Más az örök ítélet, és más a történelemben gyakorolt ítélet. Az örök ítéletben Isten négy fő szempont alapján ítéli meg az embert. Az első, hogy Ő személyválogatás nélkül ítél. Az etnikai, vallási hovatartozás nem számít. A második fő elv az igazságosság. Nem az emberi vélekedések alapján, hanem az igazság alapján ítéli meg Isten az embereket. A harmadik fontos szempont, hogy az Úr az ige alapján ítéli meg az emberek cselekedeteit. A negyedik, hogy Isten a Tőle kapott világosság mértéke szerint gyakorolja az ítéletet, akinek sokat adott, attól sokat követel. Figyelembe veszi a körülményeket, hogy kinek volt lehetősége, hogy megtérjen, megismerje, szolgálja Őt, és kinek nem. Ez a négy szempont mindenkire vonatkozik. A történelemben Isten ítélete már bonyolultabb. Itt a szövetségek a fontosak. A zsidóságnak azért volt a történelem során keményebb és nehezebb sorsa, mint a többi nemzetnek, mert Isten szövetséget kötött velük. Figyelembe kell venni, hogy Isten sokat adott nekik, egyetlen más népnek sem jelent meg. Viszont ennek nagyon nagy ára volt és van, ezért is rendkívül bonyolult Isten ítéletalkotását értelmezni a történelem során. De egy-két alapelvet lehet mondani. Isten a pogányokat általában közvetlenül ítéli meg. Ha Izrael fiai föllázadtak a szövetség ellen, akkor viszont Isten mindig a nemzeteket használta fel Izrael ítéletére. Például Babilont, a méd–perzsa, a hellén vagy a Római Birodalmat.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2010.03.07