Zsidóság, Izrael | Izrael és az egyház

Többször néztem a műsorukat, de nem tudtam eldönteni, hogy ez a bizonyos Isten, akiről beszélnek zsidó vagy keresztény?

A néphitben nagyon erősen áll, hogy kétféle Isten van: a zsidóknak egy, és a keresztényeknek is egy, de ez nem így van. A zsidók és a keresztények ugyanabban hisznek. A különbség az, hogy mi meg vagyunk győződve arról, hogy a Messiást már elküldte Isten, és új szövetséget kötött a názáreti Jézus Krisztus által. A keresztények tulajdonképpen messianisztikus zsidók, akik hisznek a Megváltóban, abban, hogy Ő már egyszer eljött, bemutatta a világért az engesztelő áldozatot, feltámadt a halálból és végzi a főpapi szolgálatát az igazi Szentek Szentjében. Ennek a szolgálatának a tetőpontján visszajön a Földre, hogy az egész világot megváltásban részesítse és Izraelt szellemi szempontból is helyreállítsa, valamint az egyházat magához vegye.  Zsidó barátaink azt mondják, hogy a Messiás még nem jött el. Nem kell sokat várni, hogy ennek az ellentmondásnak a végére jussunk, mert ha megjelenik a Megváltó, egyértelművé válik mindenki számára, hogy ki Ő, és egy Úr lesz a Földön. Meggyőződésem, hogy a különbségek ellenére a zsidó és a keresztény, a hit és a szövetségek egy családból, egy gyökérből származnak.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2008.06.15