Zsidóság, Izrael | Judaizmus

Mi a különbség a kereszténység és a judaizmus között? Ugyanaz az Istenük?

Egy Istene van a zsidóknak és a keresztényeknek, de a Messiás személyével kapcsolatban eltérő az állásfoglalás. A kereszténység abban hisz, hogy a Messiás, aki Dávid házából származó zsidó ember volt, már járt a Földön. Szűz Márián keresztül testesült meg és jött be a világba. A Messiás az első eljövetelekor engesztelő áldozat volt a világért. Ez megfelel azoknak az ószövetségi messiási próféciáknak, amelyek a szenvedő Messiásról beszélnek (lásd Dániel könyve és Ézsaiás könyvének az 53. fejezete). A Messiásnak vissza kell jönnie, amit már nem szenvedő szolgaként tesz, hanem győztes, dicsőséges Úrként. Meg kell várnunk, hogy megjelenik a Krisztus, és akkor elválik, hogy kinek kell elnézést kérnie a Messiástól. Viszont arról, hogy a Messiás Jézus, meg lehet győződni. Sokkal nagyobb ellentét van a judaizmus és az iszlám, illetve a kereszténység és az iszlám között, mint amekkora különbség a judaizmus és a kereszténység között.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2008.05.25