Életmód | Keresztény életmód

Egyik ismerősöm, aki magát kereszténynek vallja, rendszeresen részt vesz egyenruhás antiszemita gyűléseken, felvonulásokon. Ön szerint összeegyeztethető az antiszemitizmus a kereszténységgel?

Antiszemita mozgalmak ugyan előszeretettel használják a nemzeti keresztény kifejezést, illetve meghatározást magukra vonatkozóan. De ténylegesen a kereszténységhez nincs semmi közük, még akkor sem, ha keresztény szimbólumokat használnak. A kereszténység a názáreti Jézus Krisztus jelenlétéből származik. Fontos kijelentés a Bibliában Jézusról az, hogy ez a tökéletes emberi természet Dávidnak a leszármazottjában jelent meg, Dávid pedig Júda törzséhez tartozott. Jézussal kapcsolatosan tudni kell, hogy Ő soha nem lesz antiszemita! Rengeteg prófécia van ezzel kapcsolatban a nemzetekre vonatkozóan: a nemzeteket azért éri ítélet, mert a Messiásnak a Földre való eljövetelekor az antiszemitizmus és Izrael-ellenesség világméretekben jelen lesz. Ez váltja ki a Messiás ítéletét, a haragját és ezért a Messiásnak az eljövetele teljesen más formában, más módon fog megtörténni, mint az első, vagy a második eljövetele. Tehát az első eljöveteléről beszél az evangélium, az megtörtént, történelmi tény, a második eljövetele az egyházért lesz, ezt nevezik elragadtatásnak és a harmadik eljöveteléről beszélek most, amelynek a fő célja Izrael és Jeruzsálem megszabadítása. Miután ez megtörténik, a nemzetek szabadítására kerül sor, és a nemzetek életében olyan ítélet zajlik majd le a bibliai próféciák alapján, amely egyértelművé teszi, hogy az antiszemitáknak és az anticionistáknak semmi esélyük sincs arra, hogy belépjenek a messiási uralomba. Az antiszemitizmussal megfertőzött nemzetek nemzethalállal néznek szembe, tehát eltűnnek a Föld színéről és azt gondolom, hogy a második világháború utáni ítéletek adtak erről egy előképet. Európának még adott Isten kegyelmet. Az antiszemiták nagyon rossz oldalon állnak, és nagyon rossz oldalra akarják az embereket taszítani, ahol csak az Isten haragja és az ítélete van. Nem lehet egy antiszemita keresztény, mert teljesen idegen a keresztény embertől az, hogy gyűlöli azt, ahonnét az egész kereszténység jött, és amiben a kereszténység tulajdonképpen szellemi értelemben továbbra is fönn maradhat.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2008.02.10