Zsidóság, Izrael | Izrael és az egyház

A zsidógyűlölő Hámán, akinek az identitása a gyűlöleten alapult, egész családjával együtt pusztulással végezte. Mi a véleménye az Izrael- és zsidóellenes véleményeket hangoztató, magukat keresztényeknek valló emberek nézeteivel kapcsolatosan?

A zsidógyűlölő Hámán a Közel-Kelet egyik legantiszemitább népe, az amálekiták közül származott. Ez a családfa évszázadokon keresztül magában hordozta az antiszemitizmust és az istenellenességet. Isten Noéval kötött szövetségébe még minden nemzet be volt vonva, de az Ábrahámmal kötöttbe már egy család vonalán zajlott az együttműködés fennmaradása, új kinyilatkoztatásokkal. Végül Izrael háza, azon belül is Dávidé, konkrétan egy zsidó hölgy, Mária lett kitüntetve azzal, hogy a Messiás eljövetelét előkészítse, képviselje az emberiséget a megtestesülésben. Ebben az emberi természetben hatolt be a történelembe a Messiás, az üdvösség, az örökkévalóság és az örök élet az emberek számára. Jézus ezért hangsúlyozza, hogy a zsidóktól származik a Messiás. Jézus  második visszajövetelének helyszínéül Jeruzsálemet határozta meg, így az egyik alapfeltétele a visszajövetelének Izrael létezése. Ezért védelmezni kell azokkal szemben, akik el akarják törölni, mert ezzel meg akarják akadályozni a Messiás második eljövetelét. Akik ezt teszik ma, azok nemcsak Izrael-ellenes, hanem keresztény- és bibliaellenes emberek is. Izrael védelmezése mögött nem politikai összeesküvés áll, hanem egy üdvtörténeti koncepció, amely az egész Bibliában, sőt a történelemben is nyomon követhető.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2009.06.14