Zsidóság, Izrael | Izrael és az egyház

Örökölhető-e az antiszemitizmus?

Ezzel kapcsolatosan nagyon érdekes Hámánnak a története (Eszter könyve), aki a Közel-Kelet egyik leginkább antiszemita népe, az amálekiták közül származott. Róluk azt mondta Isten, hogy örökké, évszázadokon keresztül harcolni fog velük. Egy ilyen nagy háború előtt azt mondta Isten Saulnak, hogy senkit ne kíméljen meg, még a királyt, Agágot sem. Sajnos Saul csak részben teljesítette Isten igéjét és végül csak később Sámuel ölte meg Agágot. Hámán tehát ennek a királynak, Agágnak a leszármazottja. Ez mutatja, hogy évszázadokon keresztül a génekben hordozta ez a családfa az antiszemitizmust és az istenellenességet. Hámán története tehát példa arra, hogy az antiszemitizmus örökölhető.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2009.06.14