Teológia | Isten beszéde, a Biblia

Gulányi György páter arra szólította fel a katolikusokat, hogy szabaduljanak meg attól a gondolattól, hogy az Ószövetség is Isten igéje. Szerinte az a zsidó nép eredetmondája, amiről Jézus azt mondta, hogy mindazok, akik előtte jöttek, tolvajok és rablók, és nem hallgattak rájuk a juhok. Ön szerint megfér-e az ilyen vallásos színezetű antiszemitizmus a kereszténységgel?

Nem ismerem ezeket a vélekedéseket, de mélységesen nem értek egyet velük, és azt gondolom, hogy a katolikus egyház is vissza fogja utasítani őket. Aki tagadja az Ószövetséget, az tagadja az Újszövetséget is. Tulajdonképpen Jézus nem új könyvet írt, hanem az Ószövetségben található próféciákat töltötte be, és ezt a beteljesedést írja le az evangélium – illetve az engesztelő áldozatát, föltámadását és az utána következő eseményeket már az Apostolok cselekedeteinek könyve tartalmazza. Az ószövetségi írásokat először Jézus hitelesítette: azt mondta, hogy az Írás föl nem bontható. Megerősítette az Ószövetség tekintélyét a hegyi beszédben is, miszerint egy pontocska sem múlik el a törvényből, hanem minden be fog teljesedni; valamint az ég és a Föld ugyan elmúlik, de az Ő beszéde megmarad örökké. Jézus tekintélye egy keresztény számára megkérdőjelezhetetlen kell, hogy legyen. Péter és Pál apostol is azon az állásponton volt, hogy a teljes Írás Istentől ihletett. Egyébként ezek az állítások nem újszerű dolgok, hanem a gnoszticizmus mozgalmában már az első század második felében is megfogalmazódtak. Ez volt a hagyományos történelmi antiszemitizmus alapja. Igenis Dávid király és Mózes is nagyon fontos példakép a keresztények számára, úgyhogy ezeket a dolgokat ne fogadjátok el. Ezek egyértelműen szektás állítások, és az aposztáziát bizonyítják.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2007.05.27