Hit Gyülekezete | Hitvallás, álláspont

Látom, hogy a zsidó tánckultúrának is kiváló művelői. A szent korona földjén nincs egy sportcsarnoknyi magyar, aki ugyanilyen átéléssel dicsőítené a magyarok istenét, a magyar hazát, és a szent koronát?

Mi a magyarok Istenében is hiszünk, csak azt állítjuk, hogy a magyarok Istene, és Ábrahám, Jákob és Izsák Istene ugyanaz a személy. Sokan állítják, hogy az igazi kereszténységnek nincs semmi köze az Ószövetséghez. Ez a legnagyobb eretnekség Isten ellen. Ha az Újszövetséget elszakítjuk az Ószövetségtől, akkor semmi nem marad belőle. Az Újszövetség nem másról szól, mint az ószövetségi próféciák beteljesedéséről. Akik azt állítják, hogy a magyarok Istene és Izrael Istene ellentétben áll, azok soha életükben nem vettek a kezükbe még Bibliát, és nem olvasták el. Tele van az Újszövetség ószövetségi utalásokkal. Ezzel is jelzi az Újszövetség írója, a Szentlélek, hogy semmiféle új vallásalapításról nincs szó. Jézus Krisztus földi szolgálatának, halálának és feltámadásának a jelentőségét is az Ószövetség alapján lehet megérteni. Aki nem olvassa az Ószövetséget, az nem fogja megérteni az Újszövetséget sem, és ez fordítva is így van, mert ezek egymást értelmezik. Ezért mondja Jézus, hogy az Írás fel nem bontható. Amikor Izrael Istenének énekelnek vagy táncolnak, akkor a magyar haza jobbulását is szolgálják, mert Magyarország is igazság által magasztaltatik fel, az igazság pedig Isten Igéje, Logosza. A szent korona a magyar emberek számára nagyon fontos történelmi ereklye, mutatja a magyar nemzet történelmét, hitelességét és életerejét, de nem szabad megszemélyesíteni, fölmagasztalni, mert az Isten elleni lázadás. A bálványimádás mindig azzal kezdődik, hogy tárgyakat, emberi műalkotásokat vagy Istennél alacsonyabb rendű létezőket felruháznak olyan tulajdonságokkal, amelyekkel csak Isten rendelkezik. A szent korona egy emberi mű. Aki megszemélyesíti és hódol neki, az már kultikus cselekedetet követ el.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2010.06.27