Zsidóság, Izrael | A zsidó nép

Nagyon sok embert hallok, hogy a zsidókat szidja az utcán és a zsidókat teszi felelőssé az ország gazdasági helyzete miatt. Mi lehet az oka, hogy minden rosszért a zsidókat teszik felelőssé?

A Jelenések könyvének 12. fejezetében leírt konfliktusban a napba öltözött asszony Izraelt jelképezi, a hétfejű sárkány pedig magát a Sátánt, aki állandóan vádolja Izrael fiait és másokat is. Ez kíséri végig Mózes óta az egész világtörténelmet és azokat a térségeket, ahol Izrael fiai éltek. Napjainkban is azt lehet látni, hogy ez újult meg. A történelmi Magyarország számára a legnagyobb csapás nem a zsidósággal kapcsolatosan történt meg. Hanem például a tatárjárás, vagy a török hódoltság, a Habsburg Birodalom elnyomása, a náci Németország, Szovjetunió, ezek az elnyomó hatalmak okozták a legtöbb kárt országunknak. A magyaroknak soha nem volt fegyveres konfliktusa a zsidósággal, sőt a honfoglalásban és a középkorban  királyainkat többször is segítették  a zsidók. Az újkorban, a 19. század végén a hatalmas fejlődés, például Budapest utcái, a legszebb épületek is azt bizonyítják, hogy a hazai zsidóság rendkívül pozitív szerepet töltött be a magyar történelemben. A Tanácsköztársaság és a Rákosi-rendszer nagyon rosszak voltak, de ezekben nemcsak zsidó származású emberek vettek részt, hanem magyarok is. Ezek az emberek ugyanúgy harcoltak a zsidóság ellen, mint más nemzetek ellen, mert ők nem nemzeti alapon léptek fel, hanem egy nemzetközi eszme alapján.  Semmi szükség nincsen vádaskodásra. Az az ördög munkája, aki arra törekszik, hogy az emberek egymást hibáztassák. Ehelyett ennek az országnak megbékélésre van szüksége.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2010.06.20