Zsidóság, Izrael | A zsidó nép

A bűnös antiszemitizmust el kell választani attól, hogy valaki egyes zsidókat nem szeret, mert az antiszemitizmus kollektív gyűlöletre hív fel, míg aki csak antiszemitának vallja magát, az nem gyűlöl minden zsidót. Vallásos emberektől hallottam már olyan vélekedéseket, hogy ők csak a vallásukat elvesztett ateista zsidókat gyűlölik, mert azok leigázzák a világot, ezért szét kell választani az antiszemitizmust és az antijudaista megnyilvánulásokat.

Valóban különbséget kell tenni az antiszemitizmus és az embergyűlölet között. Az embergyűlölet nagyon súlyos bűn. Egyszerűen nemet kell mondani rá, mert a Bibliának is az az egyik alaptanítása, hogy szeresd a felebarátodat, mint önmagadat. Nagyon fontos az, hogy különbséget tudjunk tenni a személy illetve a cselekedetei között. A bűnt a bűnöstől el kell választani mindenkivel kapcsolatosan; a cselekedeteket el lehet ítélni, értékítéletet lehet azzal kapcsolatosan megfogalmazni az etnikai hovatartozástól függetlenül. Ez nem azonos az embergyűlölettel vagy akár az antiszemitizmussal. Az antijudaizmust és antiszemitizmust ugyan meg lehet egymástól különböztetni, de elválasztani nem lehet. Az antijudaizmusban eleve benne van az antiszemitizmus. Az antijudaizmus tartalmazza a keresztényellenességet is, mert a kereszténység elválaszthatatlan a judaizmustól, hiszen a judaizmus alatt az egész szellemi–vallási kulturális örökséget értjük. Ha valaki antijudaista, akkor nem csak egy-két dolgot kritizál, vagy a judaizmusnak egy-két tradíciójával van gondja. Elutasítják a Bibliát is, tehát ebben benne van a keresztényellenesség is. Az, hogy leigázzák az egész világot, az a paranoiának a kategóriájába tartozik, hiszen Dávid óta a zsidóság nem is nagyon folytatott hódító háborút. Salamon nem folytatott háborút, az maga a béke korszaka volt, és utána a zsidóknak lehetőségük sem volt, hogy leigázzák a világot. Ha a zsidóság rendelkezett volna olyan hatalommal, amiről a nácik és az antiszemiták beszéltek, akkor nem lehetett volna bevagonozni és elszállítani őket a haláltáborba. Izrael sem igázta le a szomszédos nemzeteket, hanem 1948 óta rákényszerítik arra, hogy védekezzen. Szó nincs arról, hogy leigázáson törnék a fejüket, sőt mindent megtesznek, hogy egy társadalmat fölvirágoztassanak, egy nemzetet segítsenek ahhoz, hogy jólétet teremtsenek.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2008.02.17