Teológia | Jézus Krisztus

Miért hazudoznak összevissza? A Bibliában le van írva, hogy Jézus Isten fia, nem pedig zsidó.

Jézus Krisztus nemcsak Isten fia, hanem ember fia is. Ezért hangsúlyozzuk azt a Jánosnál található fontos igét, hogy az Ige hús-vér testté lett. Jézus Krisztus nemzetileg Izraelből, Júda törzséből, Dávid házából származik. Ettől nem lehet elválasztani, mert Ő úgy fog visszajönni, ahogy elment. Tehát egy spirituális zsidó megváltót kell várni, aki halhatatlan, romolhatatlan nemzeti identitást kapott a feltámadásakor. Ezt nyilvánvalóan meg kell különböztetni az etnikai, illetve természetes nemzeti identitástól, de a kettő nem áll ellentétben egymással. Akár tetszik, akár nem, Isten ezt a tényt még az antiszemiták és anticionisták kedvéért sem fogja megváltoztatni, Jézus úgy fog visszajönni, ahogy elment.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2012.04.22