Zsidóság, Izrael | Izrael, az ország

Az evangélium minden nemzetnek szól. Jézus kihangsúlyozta, hogy amit a legkisebbekkel teszünk, Vele tesszük. Tehát nemcsak Izrael bántalmazása minősül bűnnek, hanem minden emberé, mert mindannyian Isten teremtményei vagyunk.

A megjegyzés az izraeli–palesztin háborúskodásra vonatkozik, amivel több hete foglalkozunk. Azonban az idézett Máté evangéliumának 25. fejezete nem az egész emberiségre vonatkozik, hanem kizárólag azokra, akiket a hitük miatt üldöznek, legyen az akár Jézus Krisztusban hívő vagy a természetes népéhez, azaz Izraelhez tartozó. S amiatt, hogy az ilyen állapotba került embereknek nem nyújtanak védelmet, támogatást a történelmi korszak végén megvalósuló nemzetek ítéletekor negatív elbírálás alá fognak esni. Ezért hangsúlyoztuk, hogy a keresztényeknek a helyes oldalon kell állniuk. Nem támogathatnak olyan politikai erőket, amelyek magát a kereszténységet is el akarják pusztítani, amely nyilvánvalóan látható a Közel-Keleten történtekből. Hiszen a Hamasz az elmúlt időben nagyon sok keresztényt is megölt, elrabolt és menekülésre kényszerített. A Hamasz célja Izrael államának, sőt egész nemzetének elpusztítása, mely azonban a keresztény programmal is ellentétben áll. A keresztény egyháznak mindig azok felé kell védelmet, erkölcsi támogatást nyújtani, akiket igazságtalanul üldöznek. A Hamasz – jelenleg is érvényben lévő – chartájának 11. cikkelye szerint, az iszlám ellenállási mozgalom (azaz a Hamasz) azt vallja, hogy a Palesztina földje az iszlám oszthatatlan közös vagyona az összes muszlim generáció kezdetétől az utolsó ítélet napjáig. Egyetlen része sem fecsérelhető el vagy engedhető át másoknak, ezért nincs joga ehhez egyetlen arab államnak, elnöknek vagy királynak sem, sem pedig valamely arab vagy palesztin szervezetnek. Azaz nem ismerik el Izrael létezését, sőt jogosnak tartják a felszámolása érdekében folytatott terrorcselekményeket. Egy másik cikkely szerint pedig nincs egyéb megoldás a palesztin problémára, mint a dzsihád. A különféle nemzetközi konferenciák, kezdeményezések és javaslatok csupán haszontalan próbálkozások. A palesztin nép visszautasítja, hogy jogaik és sorsa spekulációk tárgya legyen, ez a Hamasz kategorikus álláspontja. Ebből is látható, hogy ki az agresszor, és ki az, aki az agresszióval szemben védekezik. A Hamasz és az Izrael állama között nem lehet egyenlőség jelet tenni.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2009.02.01