Teológia | Igemagyarázat

Miért volt fontos, hogy pünkösdkor, a Szentlélek kitöltésekor a tanítványok egy konkrét helyen, Jeruzsálemben tartózkodjanak? A Szentlelket ma már bárhol lehet venni?

Szentlelket bárhol lehet venni, ahol van hit és kérik, mert Jézus Krisztus bárhol betölti az embereket. Az Újszövetség korában élünk, amelynek egyik fő alapelve, hogy szellemben és igazságban kell az élő Istent imádni. Jóel próféta azt mondta, hogy Jeruzsálemben lesz a szabadulás. Aki az Úr nevét segítségül hívja, az megszabadul. Jeruzsálem a megváltással és a kenet kitöltésével össze van kapcsolva. Isten ezt a várost választotta a megváltás helyszínéül, hogy ott legyen bemutatva az engesztelő áldozat mindannyiunk bűneiért. Ott támadjon föl először egy ember a halálból az örök életre. Jézus Krisztus olyan minőségben támadt fel, hogy soha nem fog rajta uralkodni a halál. Jeruzsálem számunkra ezért a győzelem városa, ahol Isten kegyelme által a názáreti Jézus legyőzte a halált. A második nagyon fontos eseménye ennek a városnak a Szentlélek kitöltése, amelyre szintén itt került sor.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2010.05.23