Teológia | Igemagyarázat

Ha a halálunk után a rendelt helyünkre jutunk, akkor miért van szükség utolsó ítéletre?

A halál után az ember nem a végleges állapotát foglalja el, mert a lelke és szelleme szét van választva a testétől. Mivelhogy az ember testben vétkezett, testben követte el a cselekedeteit, és a teljes személyiségéhez hozzátartozik a test, ezért természetesen az utolsó ítélet csak akkor lehet igazságos, hogyha újra egyesül az ember személyisége, vagyis a szellem, lélek és test. Ezért kell, hogy az utolsó ítéletet megelőzze a feltámadás, mert az ítélet egyik fontos alapelve az igazságosság, ami nem tud érvényesülni, hogyha az ember lelke és szelleme nem kapja vissza a testét. Isten igaz, és lehetetlenség, hogy utolsó ítéletet mondjon olyankor, amikor az ember állapota nem teljes.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2007.05.20