Teológia | Igemagyarázat

Jézus feltámadásakor minden ószövetségi szent feltámadt? Ha igen, az ő feltámadásuk olyan volt, mint Lázáré, és később újra meghaltak, vagy Jézussal együtt a mennybe mentek?

Nem tudjuk pontosan, kik azok az ószövetségi szentek, akik feltámadtak a názáreti Jézus feltámadásakor, de ez az eset más volt, mint Lázáré. Ő pszichikai testben támadt fel, ezek a szentek azonban szellemi testben. Lényeges különbség, hogy a pszichikai testet a vér élteti, a szellemit pedig a szellem – tehát a feltámadt testben nincs vér, az ember teljes személyiségét a szellem, Isten Szelleme élteti. Természetesen ez nemcsak egy formát jelent, hanem ez az eltemetett test feltámadása. Azt teremti újjá Isten az Ő mindenható erejével. Tehát ilyen jellegű feltámadásról van szó a Bibliában.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2006.03.12