Teológia | Jézus Krisztus

A Discovery egyik tudományos adása azt akarja elhitetni, hogy Jézusnak volt gyermeke. Ez igaz?

Jézusnak nem volt gyermeke. Nem házasodott meg, senkivel nem létesített szexuális kapcsolatot. Ezek mind olyan feltételezések, amiknek semmi más céljuk nincs, mint a bibliai tények tagadása. Ő Isten Fia volt, és mint Isten Fia, emberré lett azért, hogy engesztelő áldozatot mutasson be mindnyájunkért. A Messiás vérének ártatlannak, szentnek és tisztának kellett lennie. Csak ilyen állapotban tudott engesztelő áldozat lenni és bűnbocsánatot szerezni az emberiség számára. Ha egy, a bűn hatalma alatt álló hölggyel összeházasodott volna, ez az állapot azonnal megszűnt volna benne. Meghiúsult volna Isten üdvözítő terve, és a megváltás nem tudta volna elérni a célját. Jézus Krisztusnak olyan vért kellett bemutatnia a Szentek Szentjében, amelyben nincs hiba, nincs bűn, vagyis alkalmas az elégtételre. A Biblia szerint bűnbocsánat csak vérontás által lehetséges. Ehhez azonban az engesztelés vérének meg kellett felelnie az előbb említett erkölcsi és szellemi követelményeknek. Jézus a feltámadása után felvitte a vérét a mennybe az Atya elé, ahogy azt az Ószövetségben a főpap tette jom kippurkor, hogy az egész nép számára bűnbocsánatot szerezzen. Az ószövetségi engesztelő áldozat az eredetire vonatkozott, mint jelkép. Az eredeti a názáreti Jézusban jelent meg, és Ő tökéletes, minden időben érvényes elégtételt adott az Atyának. A vére minden emberért ott van előtte, ezért az engesztelő áldozatot nem kell megismételni. Aki ezt a vért elfogadja, annak az Atya Jézus érdemei miatt megbocsátja a bűneit, és az Ő igazságát tulajdonítja neki. Ezt ingyen ajándékból kapja meg az ember, vagyis hit által igazul meg, nem cselekedetek által. Az engesztelés megtörtént, ezt történelmi tények is bizonyítják, valamint a Szentlélek kiáradása is. Miután az Atya elfogadta az engesztelés vérét, Jézus a megígért Szentlelket kibocsátotta. Ha pedig Isten Szelleme kiárad a fizikai testünkbe és a szellemünkbe, az bizonyíték arra, hogy az ember feljutott a mennybe, valamint hogy a názáreti Jézus vére váltságdíj mindenki számára. Ezért aki hisz Jézus vérében, az megigazul. Lehetetlen, hogy ebbe bármilyen emberi dolog belekeveredett volna, hiszen abban az esetben a megváltás, a megigazulás és az elégtétel nem lett volna elfogadható az Atya számára.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2005.10.09