Teológia | Jézus Krisztus

Ha Jézus vér nélkül ment a mennybe, akkor hol maradt a vére?

Jézus testében valóban nincs vér, de azt nem állítottam, hogy Jézus vér nélkül ment volna föl a mennybe, mert a saját vére által ment be a Szentek Szentjébe, az Atyához. Jom kippurkor (engesztelés napja), amikor a főpapnak be kellett mennie a Szentek Szentjébe, nem mehetett be csak az áldozati, vagyis az engesztelő vér által. Ha az áldozat tiszta és szent volt, és a vérnek volt kegyelemközvetítő ereje, valamint megfelelt az eljárással szemben támasztott igazságosságnak, akkor a főpap élve jöhetett ki a Szentek Szentjéből. Mivel a názáreti Jézus Krisztus él, tiszta, szent és ártatlan áldozati vért vitt föl az Atyához, az igazi Szentek Szentjébe, amely most is ott van. Ez az úgynevezett meghintésnek a vére. Isten ezt a vért hinti először az emberre, amikor elfogadja a názáreti Jézus Krisztust. Ez a vér nem a materiális formájában került a Mennyekbe, mert a vér és az élet kapcsolódik az anyagi és a szellemi világhoz is, és a két világ összekötő hídja. Amikor a vér elveszti az anyagi alkotó formáját, részét, akkor is megmarad vérnek. A gyilkosok is ezért kerülnek bajba rendszeresen, ha el is kerülik a földi igazságszolgáltatást, a vér nem múlik el, és rájuk száll. Egész életükben hordozzák az áldozatuk bosszúját, s ilyen módon sorsformáló, sorsmeghatározó erővé válik az életükben. A vér nagyon fontos része a személyiségünknek. Jézus a vérét nem testben vitte fel, hanem külön, ahogy a főpap is tette. Ezzel kapcsolatban a Biblia nem ad részletes információt, de azt tudjuk, hogy a názáreti Jézus vére fölkerült a mennyekbe, a kegyelem asztalára. Mikor valaki a kegyelem királyi széke elé megy, akkor erről, vagy a fedélről kapja a meghintésnek a vérét. Ez mossa meg az embert a bűneiből, vétkeiből, s így a vér által és Jézus vérébe vetett hit által van az embernek bűnbocsánata.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2009.06.14