Teológia | Jézus Krisztus

Konkrétan hogyan mutatta be Jézus a vérét az Atyának?

Ezt részletesen a Biblia nem ecseteli. Viszont ha az ószövetségi jom kippur napján történt engesztelő áldozat bemutatására gondolunk, amikor a főpap bement az áldozati vérrel a Szentek Szentjébe, és ott a szövetség ládájának a fedelére, a kegyelem fedelére lehelyezte ezt a vért a kerubok elé, utána Isten ha elfogadta, akkor a főpap életben maradt. Ha nem, akkor úgy kellett kihúzni a Szentek Szentjéből, mert valószínű, hogy a dicsőség megölte. Ezért is nagyon gondosan töltötték be a szentség törvényét, hogy ne csapás, hanem áldás származzon az Isten dicsősége előtt való megjelenésből. A názáreti Jézus Krisztus a saját vérével ment föl a mennybe, és bemutatta be azt – természetesen amikor vérről beszélünk, elsősorban az életre kell gondolni, mert a vér az élet hordozója, nem arra a vérmennyiségre, amit egy véradó ad egy egészségügyi intézményben. Az életét vitte fel, nem materialista, naturalista módon kell ezt elképzelni, mert a vérnek van egy fizikai és egy láthatatlan része is, sőt, amikor az ember szelleme él, akkor ez a vér még kapcsolódik is az újjászületett szelleméhez. Tehát ezt vitte fel Jézus Krisztus, ezt elfogadta az Atya, és ezért van bűnbocsánat.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2005.12.04