Teológia | Jézus Krisztus

Hogyha Jézus kiüresítette magát, és mint ember halt meg – hiszen Istenként nem halhatott volna meg –, akkor hogyan értette, amikor azt mondta, hogy „én és az Atya egy vagyunk”?

Az egység alatt nem egyformaságot kell érteni. Pál apostol a Zsidókhoz írt levelében azt állítja, hogy Isten egy kis időre a názáreti Jézus Krisztust kisebbé tette az angyaloknál. Krisztusnak fejlődésen kellett keresztül mennie, miután emberi természetet kapott. Igaz, hogy Isten Fia volt mindvégig, de a kiüresítés után Isten dicsősége, a halhatatlanság és romolhatatlanság Jézus mint ember számára választható volt. Nem volt szükségszerű, hogy meghaljon, választhatta volna a halál nélküli megdicsőülést is. Erre példa Melkhisédek főpapja, aki rejtélyes személyiség, kevés információ található róla a Bibliában. Jézus Krisztus emberi természete lehetővé tette, hogy engesztelő áldozatot mutasson be az emberiség bűneiért. A földi szolgálatában a Szentléleknek teljessége, kenet volt rajta, és minden nap élvezhette az Atya jelenlétét. De a Getsemáne-kertben kiüresítette magát, ezért is mondja a golgotai kereszthalála előtt, hogy „Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet?” Ezzel az engedelmességet a tökéletesség szintjén tartotta, és úgy ment keresztül az emberi létezés állomásain, hogy minden élethelyzetben bebizonyította, hogy az ember képes Isten tökéletes akaratát cselekedni. Tehát a názáreti Jézus földi életét egy folyamatban kell látni, nem szabad dogmatikusan nézni a természetét. Ezután Jézus Krisztust a föltámadás által fölemelte Isten, majd Pál apostol Zsidókhoz írt levelének 5. fejezete szerint főpappá nevezte ki a mennyben, miután bevitte az igazi Szentélybe az engesztelés vérét. Tökéletesen engedelmeskedett Istennek, melynek köszönhetően Isten újra megkoronázta dicsőséggel és tisztességgel, Úrrá és Krisztussá tette az egész világmindenség fölött, valamint megnyerte a Szentlelket, amit a Szentlélek kiáradása bizonyít. Ezért most már elmondható, hogy Jézus Krisztusban egyszerre van valóságos isteni és valóságos emberi természet. Ő az Újszövetség népének legitim főpapja, aki a Szentek Szentjében tartózkodik.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2007.12.30