Teológia | Teremtés

Véleményem szerint az anyagmegmaradás törvénye alapján a feltámadás nem más, mint az emberek holttesteinek a Teremtő által való visszaalakítása egy tökéletes minőségbe, amelyekből semmi nem veszett el, csak átalakult. Mit gondol erről?

Tulajdonképpen egyetértek azzal, hogy az anyag nem vész el, és az Úr képes arra, hogy visszafordítsa ezeket a folyamatokat, hiszen neki minden lehetséges. Azonban a természet építőeleme alapvetően a szellem, amely ha kimegy az emberből, akkor a teste elveszítve az életet holttestté válik. Ennek következtében pedig megszűnik benne az az építő, kohéziós erő, amely a különböző kémiai, biológiai és egyéb folyamatokat életrendbe szervezi és a megfelelő célok szerint koordinálja. Amikor elhagyja az ember testét a szellem, akkor ez a kohéziós erő távozik el a szervezetéből, ezért hullik a teste alkotóelemeire. Azonban amikor Isten Szelleme vissza fog jönni, akkor ezeket az alkotóelemeket újra a teremtő, halottakat feltámasztó erejével össze fogja gyűjteni, mint ahogyan a mágnes a vas porát. A feltámadott testben pedig már egyáltalán nem, vagy csupán kevés víz és vér lesz, mert azt a szellem fogja éltetni. Tehát az emberi test egy nagy minőségi változáson fog majd keresztülmenni.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2007.05.20