Teológia | Igemagyarázat

Az ember test vagy szellem az újjászületése után?

Pál apostol levelében nem az a kérdés, hogy ki az ember újjászületése után, hanem az, hogy hol, miben van. A Rómaiakhoz írt levél 8. fejezetében azt mondja az apostol, hogy ha az emberben nincs Isten Szelleme, akkor testben van. Ám ha benne van a Szentlélek, akkor szellemben van. Arra a kérdésre, hogy mi az ember, az a válasz, hogy szellem, lélek és test. Azonban az Újszövetségben az kérdés, hogy hol, miben van a személyisége középpontja. Testben, tehát a hús-vér testében, vagy szellemben?

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2005.10.30