Teológia | Egyházak, vallások

Nem gondolja, hogy ahhoz az egyházhoz kellene tartozniuk Önöknek, amit Jézus Krisztus hozott létre? Miért fontosabb Önöknek a zsidó egyház, mint a keresztény?

De igen, a Jézus Krisztus által létrehozott Egyházhoz kell tartoznunk. Az Apostolok cselekedetei 10. fejezetében szereplő első pogány ember jellemzőire szeretném felhívni a figyelmet. Az első pogány, aki tulajdonképpen a nemzetek megtérésének prototípusa, Kornéliusz, aki Czézáreában élt, és hozzá küldte el Isten Pétert. Ebből a fejezetből egyértelműen meg lehet érteni, hogy Kornéliusznak más volt a származása, de a judaizmust elfogadta, szerette a zsidó népet, tehát filoszemita ember volt. Az ő házába ment be Péter, beszélt Jézus szolgálatáról, majd a prédikációja alatt leszállt a Szentlélek, és betöltötte Kornéliuszt és a háza népét. Tulajdonképpen ez a pogányság pünkösdje, mert a jeruzsálemi élménynek, karizmatikus megtapasztalásnak csak zsidó származású emberek voltak az áldottjai. A Kornéliusz házában történt események azt jelzik, hogy a kenet, a Szentlélekkel való betöltekezés és Jézus kegyelme kiárad minden nemzetre, akik –hasonlóan Kornéliuszhoz – megnyitják magukat az evangélium előtt és hisznek a Názáretiben mint Megváltóban. Ezért Kornéliusz ismérveinek egyben a pogány háttérből jövő egyház ismérveivel meg kell, hogy egyezzen, így többek között az igazi Egyháznak filoszemitának kell lennie.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2006.11.19