Teológia | Igemagyarázat

Az Apostolok cselekedeteiben leírták, hogy mitől kell a nemzetek közt élőknek tartózkodniuk, ha keresztény életet akarnak élni. Itt elsősorban a vértől való tartózkodásra gondolok. Az első Korinthusiakhoz írt levélben viszont azt olvasom, hogy mindent, amit a mészárszékben árulnak, megegyetek, semmit sem tudakozódván a lelkiismeret miatt. Ez látszólag nem ellentmondás?

Nem ellentmondás. Sajnálatos módon több keresztényt megtéveszt az első Korinthusiakhoz írt levél. Egyrészt azért, mert nem veszik figyelembe azt, hogy vannak a Bibliában abszolút érvényű igazságok és relatív igazságok, amelyek nem abszolút érvényűek. Figyelembe kell venni, hogyha egy témára két ige vonatkozik, akkor melyik az abszolút érvényű és melyik a relatív érvényű. Abszolút érvényű ige a vérevés tiltása, mert a Noéval kötött szövetségben egy alapigazságot, egy alapelvet jelent. Ez az étkezési szabályoknak az alaptörvénye. A vérevés tiltása nem a törvényadáskor jelent meg először, hanem a Noéval kötött szövetségben, és ezért minden nemzetre és népre vonatkozik. A másik nagyon fontos dolog, hogy az Újszövetségben az igazságokat (morális alapigazságokat) az Apostolok cselekedetei 15. fejezetében határozták meg az apostolok, és ebben is szerepel a vérevés tilalma. Azért nem abszolút érvényű az, hogy „amit elétek tesznek, egyétek meg”, mert például vannak országok ahol kutyahúst is árulnak, azt az embernek nem kell feltétlenül megvásárolnia és elfogyasztania. Másrészt Jézus és Pál apostol korában vérkészítményt nem árultak a mészárszékben, ezért erre nem vonatkozik, amit a Korinthusiakhoz írt levél tartalmaz. Az egy új találmány, hogy összekeverik a hússal a vért. Ilyen volt például a parizer, bár most nem tudom, hogy miből áll, de régebben egyértelműen volt benne vér. Ezekre az élelmiszercikkekre az vonatkozik, amit az alapige tartalmaz, hogy őrizkedjetek a vérevéstől.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2009.03.08