Teológia | Igemagyarázat

Az elmúlt két évtizedben óriási romlás állt be a házasságok tekintetében, és az emberek erkölcsében. Húsz-harminc éve, ha valaki a saját neme iránt vonzódott, szégyellte és elbújt az emberek elől. Vajon Jézus Lukács evangéliumában ezekre az állapotokra utalt, amikor az Ember Fia megjelenését Szodoma napjaira hasonlító korra datálta?

A válság, ami körülveszi a házasságokat, nem negyven éve tart. Előtte is sok probléma jellemezte, viszont a hatvanas évek szexforradalma, a nyitott házasság, a szabad szerelem nagy hatást gyakoroltak az akkori fiatalokra. Akik azóta is hívei ennek az életstílusnak, igyekszenek politikai rangra emelni az akkori diákmozgalmak programját. Elfelejtkeznek arról, hogy ez egy divathullám, amit nem szabadna jogszabályokkal intézményesíteni. Annak az életvitelnek az intézményesítése, ami figyelmen kívül hagyja Isten létezését, törvényét, erkölcsi követelményét, nem építi a társadalmat, a közjót. A családokra és általában a közerkölcsre pedig nagyon káros hatással van. A jelenlegi világot még nem lehet összevetni, azzal a néhány évvel, amikor olyan sátáni kultúra alakul ki a Földön, ami a rossz tekintetében messze felülmúlja Szodoma és Gomora közállapotát. A történelem végén, amikor az emberek betöltik a rosszat, Isten küldöttei a második vagy a harmadik égben lévő gonosz angyalokat a Sátánnal az élen levetik a földre, és kiengedik a pokolból az Apollónion vezetése alatt álló szellemi lényeket. Ezek belemennek az emberekbe, kiüresítik a természetüket, és létrehoznak bennük egy sátáni jellemet. Ezzel Isten megmutatja a teremtményeinek, mit szeretnek, mi áll a bűn mögött. Enélkül soha nem döbbennének rá arra, hogy a bűn elkövetésekor nem csupán erkölcstelen cselekedetről, igazságtalanságról van szó, hanem szellemi hatalmakkal való kapcsolatteremtésről is. Jézus azt mondja: ez nagy nyomorúság időszaka lesz, amilyen a teremtés óta még nem volt. Elpusztulna az emberiség, ha Isten – elsősorban a választottai miatt – nem avatkozna közbe, és nem vetne véget a sátáni őrületnek.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2008.10.26