Teológia | Igemagyarázat

Irodalom órán a Jelenések könyvével kapcsolatban azt tanították, hogy a benne szereplő események, számok és személyek szimbolikus jellegűek. Mennyiben igaz ez? Hogyan lehet egy profetikus könyvet vagy az egész Bibliát irodalmi szempontból vizsgálni?

A Jelenések könyvének önmeghatározása az, hogy a Názáreti Jézus Krisztus jelenése vagy apokalipszise. Az apokalipszis azt jelenti, hogy titok feltárása. A keresztények meg vannak arról győződve, hogy a Bibliában ez a legfontosabb profetikus könyv. Sem a lényege, sem a benne lévő személyek nem szimbólumok, de Isten sokszor eszközként használva jelképekben jeleníti meg azokat az információkat, amelyek a jövőben teljesednek be. Természetesen nagyon fontos a bibliai könyveknél, hogy – szemben az irodalmi művekkel – az alkotója nem az író, hanem a Szentlélek. Ő ad információkat, képeket a prófétáknak, akiket Isten természetfeletti módon beemel a különleges jelenlétébe. Ekkor gyakran eksztatikus állapotba kerülnek, vagy rájuk száll a Szentlélek kenete, illetve jelenéseket élnek át. Ezeken keresztül szól hozzájuk az Úr, amit lejegyezve jönnek létre a szent könyvek. Akik a Bibliát nem Isten Igéjének, hanem emberi műnek fogadják el, úgy tanítják az iskolában, mint kulturális örökséget. A Szentírás Isten beszéde, ami a világmindenséget létrehozta, fönntartja, újjáteremti, éppen ezért aki Isten beszédét hallgatja, megmarad örökké.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2012.04.29