Teológia | Igemagyarázat

Az egyik tévéműsorban a szakács egy fazék vért vitt a stúdióba, hogy bemutasson különböző ételeket, amiket vérrel lehet „ízesíteni”. Jól emlékszem, hogy a Biblia említi a vérevés tilalmát?

A Biblia nagyon nyomatékosan tiltja a vérevést, és nemcsak az Ószövetség ideje alatt, hanem az Újszövetségben is. Az Apostolok cselekedeteiben például külön hangsúlyozza, hogy a vérevés tilos a keresztények számára. A vérevés ugyanolyan súlyos bűn, mint a házasságtörés vagy a bálványimádás. A legsúlyosabb bűnök egyike, mivel a vér hordozza az ember lelkét és életét. Ezért - mivel a többi földi lényhez képest egy különleges lényként lettünk megteremtve – Isten elkülönítette az embert, és nem engedi, hogy a lelke keveredjen az állatok lelkével. Azért tiltja az állatok vérével való érintkezést, mert az a lelket megfertőzi, és állati magatartásformák alakulnak ki. Az ember minden bűn által rombolja az istenképűségét, de a vérevés által különösen. Ezért a vérevés súlyos átkokat von maga után. Amikor a pogányok elkezdtek megtérni Jézus Krisztushoz, az apostolok az első időszakban nem adtak nekik részletes listát a bűnökről, csak a leglényegesebbeket mondták el: „… tartózkodjanak a bálványok fertelmességeitől, a paráznaságtól, a fúlva holt állattól és a vértől”. Tehát ez nagyon súlyos dolog. Azt gondolom, hogy a magyar emberek természetének egyik fő problémája részben a vérevésből származik. Szokták mondani, hogy az ember azzá válik, amit megeszik. Tehát ha állati vért esznek az emberek, akkor a magatartásukban bizonyos állati vonásokat lehet felismerni. Nagyon fontos lenne a keresztényeknek erre nagy hangsúlyt helyezni, felvilágosító tevékenységet végezni, mert ez legalább olyan súlyos kérdés Magyarországon, mint például az antiszemitizmus. Sok ember tudatlanságból fogyaszt vért. Nyilván ez a szakács sem volt tisztában vele, hogy a vérevés mélységesen szemben áll Isten törvényével, a kereszténység lényegével. Tehát a vérevés mind az Ó-, mind az Újszövetség alapján halálos bűn, azonban az Újszövetségben erre a halálos bűnre is van bűnbocsánat.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2012.04.01