Teológia | Igemagyarázat

Ön szerint a halálbüntetés biblikus, vagy nem?

A halálbüntetés – szándékos gyilkosság esetében, amikor bizonyíthatóan előre eltervezett szándékból történik a bűncselekmény elkövetése, és nem hirtelen haragból – bibliai. Ez teljes mértékben összhangban van nemcsak az Ó-, hanem az Újszövetséggel is. A Rómabeliekhez írt levél 13. fejezetében megerősíti az ige az ószövetségi állam kompetenciáját, vagyis az állam fegyverviselési jogát – egyrészt a jó jutalmazására, másrészt a bűn büntetésére. Nem oldja fel a halálbüntetést, tehát ezt a rendelkezést helybenhagyja az Újszövetség is. Természetesen nem politikai, világnézeti, vallási problémákkal kapcsolatban, hanem a Noéval kötött szövetség alapján a szándékos vérontásra vonatkozóan.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2012.04.29