Teológia | Igemagyarázat

Hogyan kell érteni az Korinthusiakhoz írt első levél 15. fejezetének 29. versében leírtakat: „ … különben mit cselekszenek azok, akik halottakért keresztelkednek meg, ha a halottak teljességgel nem támadnak föl…”. Arról van itt szó, hogy az emberek például halott rokonaikért, vagy helyettük keresztelkedtek meg, vagy valami másról beszél itt a Biblia?

Több értelmezése van ennek az igeszakasznak. Valóban van olyan magyarázata is, hogy a halottak helyett teszik. Az én értelmezésem szerint azonban itt arról van szó, hogy ha az emberek nem hisznek a názáreti Jézus Krisztus föltámadásában, de mégis alámerítkeznek, akkor egy halott emberre keresztelkednek meg, és ez nem használ senkinek. A megkeresztelkedésnek, újjászületésnek három lényeges eleme van: Jézus halálával, föltámadásával és eltemetkezésével való azonosulás, vagyis egy élő személyre való megkeresztelkedés. Ha az ember nem hisz abban, hogy Isten föltámasztotta Jézust a halálból, de ennek ellenére alámerítkezik, akkor ő egy halott emberrel azonosul a keresztségkor. Ennek nincs meg az üdvösséget közvetítő hatása, mivel az örök élet előfeltétele az engesztelő áldozat, az pedig a názáreti Jézus föltámadására épül. Ha Jézus nem támadt fel, akkor nincs örök élet, és fölösleges megkeresztelkedni. Ha egy halott emberre keresztelkedik meg valaki, akkor megmarad a halál állapotában. De amikor a názáreti Jézus föltámadásába vetett hit által születik újjá, akkor Krisztus új életébe merül be, amiből aztán részesedik is.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2006.04.02