Teológia | Igemagyarázat

Az Új-, vagy az Ószövetséget képviseli? Mi a véleménye a tömeggyilkosok védelmezéséről?

A második világháború előtti teológiának, a népi teológiának a következtében keresztény körökben elterjedt, hogy az Ószövetség alacsonyabb rendű szövetség; de ez teljes mértékben eretnekség. Jézus megerősítette, hogy az Ószövetségben egyetlen egy ióta, egyetlen egy pont nem fog elmúlni: az ég és a Föld előbb elmúlik, mint Isten beszéde. A názáreti Jézus Krisztus és az apostolok földi szolgálata alatt csak Ószövetség volt.  Az Ő valóságuk, és életművük már az Újszövetséghez tartozott, de ennek az Újszövetségnek az írott formája még nem állt rendelkezésre.  Körülbelül Krisztus születése után ötventől kezdődött a lejegyzése. Pál apostol és Jézus is megerősítik, hogy a teljes Írás Istentől ihletett és fel nem bontható. A náci ideológiának az egyik alaptétele, amellyel megfertőzték a keresztényeket, hogy a zsidókat az Ószövetségen alapuló bosszúvágy hajtja; de ennek semmi köze nincs Isten igéjéhez. Ma már az igazságszolgáltatásnak meg vannak azok az intézményei, amelyek megállapítják, hogy  egy kormányzati vezető, vagy egy kormányzat elkövet-e tömeggyilkosságot, vagy nem.  De egy keresztény nem rágalmaz, mert meg van írva, hogy ne tégy hamis tanúságot a te felebarátodról. A keresztények egyik feladata az, hogy az ilyen rágalmakra felhívják a figyelmet. A Jelenések könyve szerint, aki szereti a hazugságot és szólja a hazugságot, az kint marad Isten országából.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2009.01.25