Teológia | Igemagyarázat

Egy teológus szerint a karizmatikus egyház legnagyobb tévedése, hogy a történelmet a Szentháromság résztvevői alapján Atya korszakára (Ószövetség), Fiú korszakára (Újszövetség) és a most zajló Szentlélek korszakára tagolják. Mi a véleménye erről?

Sokszor az ellenvetők valótlan dolgokat feltételeznek, és ezen állításaikkal kezdenek el vitatkozni, így pedig már nem arról beszélnek, ami ténylegesen jelen van a karizmatikus és a pünkösdi mozgalomban. Ez a felosztás egy tévedés. Nem szabad ilyen mereven tagolni a történelmet, mert minden időben jelentős szerepet játszott az Atya, a Fiú és a Szentlélek is, csupán a szerepükben vannak lényeges különbségek. A Messiás, aki többször is megjelent bibliai szereplőknek az Ószövetségben is, csak az Újszövetségben vett magára hús-vér emberi természetet. Isten az Ószövetségben prófétákat, s papokat kent fel Szentlélekkel, de az a kiáradása, amiről az Apostolok cselekedetei beszél, csak az Újszövetségben történt meg. Pünkösdkor valóban elkezdődött a Szentlélek korszaka, de a világban jelenleg még továbbra is a halál és a bűn korszaka folytatódik, mely alól az ember csak szabad akaraton alapuló döntéssel tud kikerülni. Objektív változás majd csak a Messiás második visszajövetelekor történik meg. A jelen érában a Földön a Szentlélek adja a kijelentést Isten igazságairól, míg az Atya és a Fiú a láthatatlan világból, a Mennyből kormányozzák a világmindenséget. Krisztust az Atya megkoronázta dicsőséggel és tisztességgel, és alárendelt neki mindent, ami van a mennyben, a Földön és a Föld alatt – ahogy ez a Filippi levélben szerepel. A valóságnak azonban van olyan szférája, amely szemben áll még Jézus uralmával, de jog szerint már az Övé. A korszakváltás akkor fog eljönni, amikor a Messiás újra megjelenik a látható világban, és akkor már Ő fog uralkodni az egész világmindenségben. A Messiás korszakát követi majd az Atya korszaka, amikor a Fiú átad Neki mindent, mert beteljesítette a hatalomgyakorlása az isteni célt, hogy mindent alárendelt a lábainak, és az utolsó ellenséget is, a Halált is eltörölte. Azaz a fenti állítás egy hamis feltételezés, nem felel meg a valóságnak, nem tanítanak ilyet a karizmatikus mozgalomban.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2005.12.18