Teológia | Igemagyarázat

Mi a Szentháromság? Azt tanítják nekem, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek valójában nem három személy, hanem egy, és ez maga Jézus Krisztus.

A kereszténység alapja a szentháromságtan, ami azt állítja, hogy Jézus Krisztus azonos, teljesen egyforma az Atyával és a Szentlélekkel. Viszont több bibliai példa is igazolja, hogy ez képtelenség. Például, amikor Krisztus a Földön volt, akkor a mennynek üresnek kellett volna lennie. Ebben az esetben kihez imádkozott Jézus? Egyetlen személy van, akinek nem kell imádkoznia, az Atyának; Jézusnak azért kellett imádkoznia, mert fölötte a mennyben lakozott Valaki, és Hozzá fordult segítségért. Vagy amikor Jézus ugyan hangsúlyozza, hogy aki látta a Fiút, az látta az Atyát, vagyis Ő az Atyával egy, ugyanakkor azt is hirdeti és nagyon fontos elvként tanítja, hogy ő nem egyforma az Atyával. Az Atya nagyobb, mint a Fiú. Vagyis az Atya nem azonos a Fiúval. Ezenkívül ha a szentháromságtan igaz lenne semmi értelme nem lenne a Szentlélek eljövetelével kapcsolatos ígéreteknek sem. Jézus azt mondta a tanítványainak, hogy jobb nekik, hogy ő elmenjen a mennybe, mert ha nem megy el, nem jön el a Vigasztaló. Jézus itt egy másik Vigasztalóról, azaz egy másik személyről szólt. A Szentlélek, a Fiú és az Atya egymástól megkülönböztethető személyiség, akik önálló személyiségjegyet hordoznak, de a természetük, a tulajdonságuk egy: mindenható, mindenütt jelenlevő, örökkévaló, stb. A Fiú azonban valóságos emberi természettel is rendelkezik, amit nem lehet elmondani sem az Atyáról, sem a Szentlélekről.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2006.06.11