Teológia | Bűn, bűnbocsánat

Ki bocsátja meg a bűnöket: az Atya, a Fiú, vagy a Szentlélek? A Szentháromságban kinek mi a feladata?

A Szentháromság nem három Istent jelent, hanem egy és ugyanazon természetnek a három létformáját, három személyben való kinyilatkoztatását jelenti. Jézus Krisztus szerezte meg az engesztelő áldozatával a bűnbocsánatot, amely az Istennel való közösség felvételének és az abban való megmaradásnak a feltétele. Négyezer éven keresztül az istenkeresés alapproblémája az volt, hogy a bűnbeesés által Isten igazságát megsértő emberiség nem tudta megszerezni a bűnei bocsánatát, mert azt kizárólag tökéletes, Isten számára elfogadható áldozattal lehetett. Ezért már az Ószövetségben is az engesztelő áldozat volt az istenkeresés alapja, bár az csupán jelképes tartalommal és értékkel rendelkezett. Az Újszövetség azért jó hír, mert Jézus vére megszerezte az emberek számára a bűnbocsánatot. Azt, hogy Isten elfogadta az Ő áldozatát a föltámadása, valamint a Szentlélek eljövetele igazolja. Így a bűnbocsánatadásban az Atya is benne van, de a Szentlélek is, aki a Krisztus által megszerzett áldásokat közvetíti.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2006.06.04