Teológia | Jézus Krisztus

Az Úr Jézus Krisztus nevében benne van az egész Szentháromság?

Jézus Krisztus konkrét személy. Péter a pünkösdi beszédében elmondta a hallgatósága számára, hogy Isten a názáreti Jézust feltámasztotta, Úrrá és Krisztussá tette. Amikor azt mondjuk, hogy Úr és Krisztus, akkor ez a názáreti Jézus személyére vonatkozik, Aki nem azonos sem az Atyával, sem a Szentlélekkel, de mindkettőjükkel közösségben van. A Fiú az Atyától származik, és miután magát kiüresítve emberi természetet vett fel, az Atya felkente őt Szentlélekkel. A názáreti Jézus Krisztusban tehát benne van az Atya és a Szentlélek is, de lényeges, hogy az Atya és a Fiú különálló személy. Az Úr Jézus Krisztus nevében való keresztelés bibliai, mert az újjászületésnek az a lényege, hogy Jézus halálával, eltemetkezésével és feltámadásával azonosul a hívő. De ebben a szent cselekedetben jelen van a Szentlélek és az Atya is, mert ha nem lennének jelen, akkor a Fiú sem lenne jelen.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2006.06.18