Teológia | Jézus Krisztus

Hogyan született meg az Atyától Jézus?

A világmindenségnek csak egy kis, látható részét ismeri az ember, ezt tudja megtapasztalni. Ebben a látható világban ismerjük a biológiai születés folyamatát, de nagyon fontos, hogy ezt a formát ne vetítsük ki a világmindenség más rendjére. Más létezők vannak ott, mások a tulajdonságaik, adottságaik és másképpen történik a létbe szólítás is. Egyet lehet tudni: az újjászületés – ami nem biológiai születés – ugyanolyan valóságos esemény a Bibliában, mint a természetes születés. Az újjászületés Isten Igéjéből származik, a befogadása által először az ember szellemében jön létre a valóságos új élet. Ez megalapozza azt, hogy az ember teste is részesüljön a halhatatlan életből. Ebből le lehet vonni azt a következtetést, hogy a mennyei lények, például a Fiú vagy az angyalok teremtése, sokasítása is másképpen történik, mint az emberi, vagy látható világban létezőké. Tehát ez egy szellemi esemény. Istené a titok, mi csak a látható világban megtapasztalt eseményekkel kapcsolatban tudunk következtetéseket levonni. Isten dolgait is ezekkel a földi dolgokkal tudjuk érzékeltetni, ezért sok isteni igazságot nem lehet földi nyelvvel, materiális dolgokkal, biológiai eseményekkel leírni, de a Szentlélek ebben is segítségére van az embernek.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2006.05.07