Teológia | Sátán, a gonosz

A múltkori adásban megemlítette, hogy a Földet több ég is körülveszi, amelyeken ember nem tud áthatolni. Ha a földi légkör az első ég, akkor hogyan tudott az ember eljutni a Holdra és miként juthattak el az űrszondák a környező bolygókra?

A környező bolygók mind az első éghez tartoznak a Biblia szerint. Ami természettudományos eszközökkel, emberi megfigyeléssel érzékelhető, azok az első égben vannak. Ha feljutnának az emberek a Marsra, akkor se hagynák el ezt az eget. Az áthatolás alatt azt kell érteni, hogy valaki maga mögött hagyja és átmegy a következő valóságszférába. A Biblia szerint még legalább két láthatatlan valóságszféra van. Az úgynevezett második ég és a harmadik ég. Valamint Isten dicsőségének központjáról,  ahonnan irányítja a világmindenséget, azt mondja a Biblia, hogy az még magasabb az egek egeinél is.  Tehát az űrszondák, illetve az űrkutató eszközök csak az első égben mozognak és végzik a kutatásokat. Ez a valóságnak nagyon kicsi része; sokkal gazdagabb, bonyolultabb és titokzatosabb a látható, teremtett világ, mint amit mi most jelenleg ismerünk. A valóságot nem lehet teljesen megismerni, mert a második és harmadik éggel kapcsolatosan az ismeretszerzéshez szükséges eszközökkel nem rendelkezik az ember. Nincs benne az emberben ennek megismerésére való képesség, mert ez a látható világ alapvetően földcentrikus, és az embernek az üdvtörténetét szolgálja. Csodálatos dolog, hogy ebben a látható világban a Föld milyen központi szerepet játszik. Nem a terjedelme, nagysága miatt, mert egy kis porszem a többihez képest, de ennek ellenére a jelentősége nagy. Itt van a világmindenségben zajló háború színtere, itt dőlnek el a dolgok, és itt fogja helyreállítani Isten a világmindenség fölötti uralmát, miután a Sátán és szolgái uralmát felszámolta. Ez először a második égben történik meg, majd Isten leveti őket a Földre. Ezután őket fölszámolja a Messiás visszajövetele és elkezdődik a Messiási korszak. Ezzel a menny és a Föld integrálódik Isten uralma alá és a Föld olyan lesz, mint a menny.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2007.12.30