Teológia | Sátán, a gonosz

A szellemi lényeket hogyan lehet megkülönböztetni? Milyen módon lehet küzdeni a földi és a magasságban tartózkodó gonosz szellemek ellen?

A Föld atmoszférájában – ahogy Jézus mondja – bolyonganak a démonok. A Máté evangélium 12. fejezetének 43. versszakában olvashatjuk, hogy a démonok, tisztátalan szellemek kimennek az emberekből, és víztelen helyeken bolyonganak. Ez nem azt jelenti, hogy vizes helyen nincsenek démonok. Jézus arról beszél, amikor ezek a gonosz lények kiszakadnak az emberi testből és azon kívül kezdenek el bolyongani. Ha bent vannak az emberben, akkor vele együtt élnek, és mennek akár „vakációzni” is. A harc ellenük az Úr nevében való kiűzés által történik. A gonosz angyalokkal szemben Pál apostol azt mondja, hogy azokat nem lehet kiűzni, de ellenük lehet állni. A Korinthusiakhoz írt második levél 10. fejezetében a szellemi harcra vonatkozó alapelvek találhatók. Az Efézusbeliekhez írt levél 6. fejezetében pedig azokat a szellemi fegyvereket sorolja fel Pál apostol, amelyekkel a gonosz angyalok ellen lehet harcolni. A Biblia azt mondja, hogy Isten fegyverei erősek az erősségek a lerontására, és ezek nem testiek, hanem szellemiek.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2007.02.11