Életmód | Párkapcsolat, házasság

Mit mond a Biblia arról, ha egy hosszú távú kapcsolatban vagy házasságban a pár tagjai más keresztény felekezethez tartoznak? Jelenthet ez hosszú távon problémát?

Valójában a kereszténység egy hit és egy vallás, ezért egy szellemből kell, hogy éljen. A felekezetek történelmi képződmények, és nagyon fontos, hogy arra tegyük a hangsúlyt, ami összeköt bennünket, vagyis Isten kinyilatkoztatott igazságára, nem pedig az emberi tradíciókra. Isten tisztelete az igazságon kell alapuljon. Jézus azt mondja Isten Igéjéről, hogy az ég és a föld elmúlik, de az Ő beszéde megmarad örökké, és az okos ember erre a kősziklára építi a házát. Ha erre a házra történik az építkezés, akár a házasság, akár az egymással való kapcsolat, vagy a szellemi élet, akkor a többi dolog nem lényeges, és nem választhatja el azokat, akik szeretik egymást, és örök hűséget esküdtek egymásnak.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2005.12.11