Hit Gyülekezete | Hitvallás, álláspont

Mi a véleménye a böjtről? Én római katolikus vagyok, és ebben a vallásban, mint Ön is tudja, ez egy nagyon fontos dolog, ugyanúgy, mint a gyónás.

A kereszténység egy vallás, aminek különböző áramlatai vannak. Az alapigazságokban mindegyik irányzat megegyezik, de vannak közöttük szervezeti és tanításbeli – de nem fundamentális tanításbeli – különbségek. A keresztény vallásba beletartozik a római katolikus, a protestáns, a neoprotestáns, az evangéliumi, a görögkeleti, illetve pravoszláv irányzat is. Ami itt a Hit Parkban van, az sem más, hanem ugyanaz a vallás. Ugyanazt valljuk, mint amit a római katolikusok, ha az evangéliumról van szó. Jézus Krisztus az Isten Fia, aki föltámadt a halálból; Ő a Megváltó, a Messiás, és általa van a halottaknak feltámadása, a bűnösöknek pedig bűnbocsánata. A böjt minden áramlatban jelen van, a karizmatikusok, a pünkösdiek, evangéliumi keresztények is fontosnak tartják, hogy időszakonként böjt formájában is keressék Istent.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2006.03.12