Hit Gyülekezete | Hitvallás, álláspont

Mit jelent a karizmatikus jelleg, amiben Önök hisznek?

A pünkösdi-karizmatikus mozgalom lényege a Szent Szellemmel való találkozás. Az első élmény az istenkeresésben az embert akkor éri, ha a Megváltóval találkozik. Ebből nyeri el a megigazulást, amit Pál apostol karizmatikus ajándéknak mond. Az újjászületett, evangéliumi keresztények is már úgymond karizmatikus keresztények. De szűkebb értelemben a karizmatikusság azt jelenti, hogy egy ember betöltekezik Isten Szellemével, és a személyiségén keresztül az Ő Szelleme képes megnyilvánulni. A tudomány és bölcsesség beszéde, a szellemek megkülönböztetésének képessége, a prófétálás ajándéka, a nyelveken szólás, a nyelvek magyarázása, a hit ajándéka, a gyógyító ajándék és a csodatevő ajándék – ha ebből a kilenc ajándékból néhány, vagy az összes működik valakiben, azt bibliai alapon karizmatikus személynek nevezik. A próféták mind karizmatikus emberek voltak, és az apostolok is.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2007.12.09