Teológia | Igemagyarázat

„Akiben pedig nincs a Krisztus szelleme, az nem az övé.” Ez a kijelentés a Szentlélekre vonatkozik? Ha valaki nem ápolja a kapcsolatot a Szentlélekkel, nem is üdvözül?

A Szentlelket és Krisztus szellemét meg kell különböztetni. Krisztus szelleme az, amikor az ember újjászületik, vagyis azonosul Jézus Krisztus halálával, eltemetkezésével és feltámadásával. A Biblia meghatározza a kereszténnyé válás alaplépéseit: megtérés, vízkeresztség, Szentlélekkel való betöltekezés. Az újjászületéskor Krisztus beköltözik hit által a szívünkbe, így bekerül a szívünkbe Krisztus szelleme. Mivel a szellemében már benne van az emberi természet, a Szentlélekben viszont nincs benne, a kettőt meg kell különböztetni. Az Apostolok cselekedeteiben az újjászületés és a Szentlélekkel való betöltekezés két, egymástól elkülöníthető esemény volt. Természetesen Isten be tud tölteni valakit egyből Szentlélekkel, ez azonos az újjászületés karizmatikus megtapasztalásával. Ilyenkor Isten átadja az ember számára a megigazulást, Krisztus szellemét, a bűnbocsánatot, az örök életet, és egy pillanat alatt ki tudja tölteni a Szentlelket is. Az Apostolok cselekedeteiben azt látjuk, hogy az általános gyakorlat az, hogy a két karizmatikus esemény egymástól elkülönül. A feltámadása után Jézus találkozott az apostolokkal, és rájuk lehelt. A görög „pneuma” és a héber „ruakh” szavak nemcsak a szellemet jelentik, hanem a lélegzést is. A légzés és a szellem között szoros összefüggés van, az apostolok így vették az újjászületés szellemét. Már előtte is volt hit a szívükben, de akkor vették Krisztus szellemét, amikor Jézus a feltámadása után találkozott velük. Ezután Jézus a következőt mondta nekik: „Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljön reátok: és lesztek nékem tanúim...” Tehát egyértelmű az Apostolok cselekedeteiben, hogy Krisztus szellemét – amelyet az újjászületés által vesz az ember – meg kell különböztetni a Szentlélektől. A kérdésben idézett Ige a Rómaiakhoz írt levél 8. fejezetében van: „Akiben pedig nincs a Krisztus szelleme, az nem az övé.” Pál apostol itt az újjászületésről beszél, mint a kereszténnyé válás alapfeltételéről. Ha Krisztussal már megvan a személyes közösség, nagyon jó utána betöltekezni Isten szellemével, a Szentlélekkel, mert Ő is azért jött, hogy Krisztus mellett bizonyságot tegyen, és így sokkal sikeresebben tudja az ember megélni a Megváltóval való közösségét.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2012.04.08