2016. május 15. | Szent Szellem és a Dicsőség

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

Isten dicsősége az Ő lényének kiáradása. A Menny tele van Isten dicsőségével. A Földön általában úgy nyilvánul meg, hogy különböző események vagy jelenségek következtében Isten jelenléte hallhatóvá, láthatóvá válik, és egyértelmű lesz, hogy Isten itt van közöttünk. ;Isten az emberekkel kötött szövetségeit és azok érvényességét nagyon gyakran megnyilvánuló dicsőségével fejezi ki. Pál apostol a 2Korintus 3,7–18-ig olvasható igeszakaszban összehasonlította a Sínai-hegyen kötött szövetség dicsőségét az új szövetség dicsőségével. Mózes nagyon jól tudta, hogy a Törvény nem szabadítja meg az embereket a halál szellemétől; az ember és Isten dicsősége között ott van a válaszfal. ;Miután a Názáreti Jézus Krisztus engesztelő áldozatul adta magát, megfeszítették a kereszten, a Templomban a Szentek Szentjét és a szenthelyet elválasztó kárpit kettéhasadt, ezzel Isten azt jelezte, hogy az emberek számára megnyílt a dicsőségbe vezető út. ;Az elhangzott üzenetben választ kaphatunk arra, hogyan vehetjük a dicsőség szellemét, és hogyan léphetünk be Isten dicsőségébe.

Elhangzott dalok

 • Akit megtisztított a vér
 • Le ne állj
 • Útban feléd
 • Égő szeretet
 • Szívem-lelkem, Uram, csak áld Téged

Elhangzott igék

 • 2. Korintus levél 3,7–18
 • Máté Evangéliuma 3,10–11
 • Mózes II. könyve 19,16–20
 • Mózes II. könyve 24,15–18
 • Mózes II. könyve 33,18–23
 • Mózes II. könyve 34,5–8. 28–35
 • Máté Evnagéliuma 27,50–51
 • Zsidókhoz írt levél 6,19–20
 • Róma levél 8,30
 • Zsoltárok könyve 84, 2–5
 • Apostolok cselekedetei 4,30–31; 5,14–16