2015. június 7. | Az idők jelei

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

Pál apostol athéni beszédében kiemeli, hogy az emberiség földi, időbeli pályafutása véges. Amikor az ember szelleme és lelke kiköltözik a testéből, akkor számára vége az időnek, és belép az örökkévalóságba. Az embernek ezért szükséges lenne az időben eltöltött sorsa mellett az örökkévaló sorsával is foglalkoznia. ;Isten az időt korszakokra osztotta. ;Ma a Názáreti Jézus Krisztus halálával és feltámadásával elkezdődött korszakban élünk, melynek időtartamát sokan Hóseás próféta útmutatása alapján becsülik meg. A kereszténység, az egyház, valamint a világ jelenlegi állapotára nézve számos jel azt igazolja, hogy korszakunk vége – melyet Isten országának földi jelenléte fog követni – egyre közeledik. ;Ezek közül néhány prófétikus jel: Isten Szellemének késői kiáradása; a jó és a gonosz együtt növekedése a korszak végéig; növekvő szociális igazságtalanságok; a zsidó emberek összegyűjtése, néppé válásuk folyamata; a nemzetek evangélizálása. ;

Elhangzott igék

 • Lukács Evangéliuma 12,54–56
 • Prédikátor könyve 3,1
 • Apostolok Cselekedetei 17,26
 • Zsidó levél 11,3
 • Hóseás könyve 6,2–3
 • Apostolok Cselekedetei 2,17–18
 • Zsidó levél 9,12
 • Jóel könyve 2,23–24
 • Máté Evangéliuma 13,30. 38–40
 • Zsidó levél 12,15
 • 2 Thesszalonika levél 2,7
 • Máté Evangéliuma 5,13
 • Jakab levél 5,3–4. 7
 • Hóseás könyve 7,9
 • 1 Timótheus levél 6,9–10
 • Jeremiás könyve 30,3–7; 33,7
 • Ézsaiás könyve 25,7–8
 • Máté Evangéliuma 24,14
 • Máté Evangéliuma 28,19–20
 • Róma levél 1,16–17