2016. április 10. | Az igazak feltámadása

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

Isten célja az emberrel kapcsolatosan eredetileg az volt, hogy a látható világban a Mindenható jelenlétét, szellemét, erejét, bölcsességét, tudományát hordozza. Az embert nem halálra, hanem életre teremtette. A kígyó, azaz a Sátán beavatkozásának következtében a gonosz behatolt az ember természetébe, amely bukásához, Istentől való elszakadásához vezetett – így került a halál uralma alá. ;A Názáreti Jézus Krisztus feltámadása megtörte a világ fölött a halál uralmát. Ezzel az ember számára lehetővé vált, hogy a víztől és a Szellemtől való újjászületés által, az erkölcsi és szellemi szempontból ;hibridnek tekinthető állapotából megszabaduljon, és Krisztus új természetéből részesüljön. ;Az igazak feltámadásában való részvétel fontos feltétele, hogy ;az Ádámtól örökölt romlott természettől elszakadjunk, illetve azt olyan állapotban tartsuk, hogy ne befolyásolja életvitelünket, gondolkodásmódunkat, cselekedeteinket. Pál apostolhoz hasonlóan tegyünk erőfeszítéseket, hogy életünk folyamán Isten igazságát megőrizzük, cselekedeteinkben érvényesítsük, és önigazságunkat mindenkor Isten igazságának rendeljük alá. ; ;

Elhangzott dalok

 • Felülmúltad minden álmom
 • Szívem és ajkam Tiéd
 • Neved magasztalom, én Uram
 • Vár Jézus téged
 • Fény árad ránk
 • Mondd, hogy még van tovább
 • Várlak lenn a folyón

Elhangzott igék

 • Efézus levél 2,12
 • I. Korintus levél 15,20; 15,4
 • Róma levél 1,4; 1,16-17
 • Galata levél 1,6-7
 • Apostolok Cselekedetei 2,24
 • Zsidó levél 2,14-15
 • I. Korintus levél 15,21-22; 45-49
 • János Evangéliuma 3,5
 • Efézus levél 2,5-6; 4,22-24
 • Galata levél 5,24
 • I. Thesszalonika levél 4,14-17
 • Filippi levél 3,9-11