2016. április 17. | Isten ítéletei a jövőben

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

A megváltás egyik lényeges része, hogy a Názáreti Jézus Krisztus halála és feltámadása nyilvánvalóvá tette e világ istene, a Sátán számára, hogy ítélet alatt áll. Ennek ellenére a nemzetek és államok fölötti ellenőrzési és igazgatási jogkörétől a Sátán jelenleg tartó korszakunkban nem lett megfosztva. Gonosz uralmától csak Jézus Krisztus megváltásának elfogadása által szabadulhatunk meg. ;A történelem ura Isten. Örökkévaló jog alapján Övé a bírói hivatal, melynek feladata a törvényesség, az Isten igazságosságán alapuló jogrend helyreállítása. ;A különböző korokban élő embereknek tudniuk kell, hogy nem a maguk urai, Isten felé számadási kötelezettséggel tartoznak. Gyakran az ember nem hallgat a „szép szóra”, ezért a történelem során az ítéletek célja, hogy az emberek kapjanak figyelmeztetést és lehetőséget a korrekcióra. ;Az Atya a bírói hatalmát átruházta a Messiásra, a Názáreti Jézus Krisztusra. Ennek oka, hogy mindenki ugyanúgy tisztelje a Fiút, ahogy az Atyát. Mivel a Messiás emberré lett, ezért minden enyhítő körülményt figyelembe tud venni, mert az emberi élet minden gyengeségét, problémáját átélte. ;Az elhangzott üzenet többek között tartalmazza, hogy a történelem során mi váltja ki Isten ítéletét, illetve a közelgő, soron következő korszakváltást milyen ítéletek kísérik. ;

Elhangzott dalok

 • Nem adom fel a reményt
 • Keresztre ment, ott szenvedett
 • Lelkem, áldd az Urat
 • Az elrejtett Király
 • Lesz feltámadás

Elhangzott igék

 • 2. Timóteus levél 3,16-17
 • Lukács Evangéliuma 4,4-8
 • János Evangéliuma 16,11
 • Ézsaiás könyve 24,4-6
 • Jelenések könyve 6,8
 • Jelenések könyve 9,14-15
 • Ézsaiás könyve 24,17-20
 • Ézsaiás könyve 24,21-23
 • Sofóniás könyve 1,2-4
 • Máté Evangéliuma 3,10
 • János Evangéliuma 3,17-19
 • 2. Korintus levél 5,18-21
 • Máté Evangéliuma 3,11-12
 • Lukács Evangéliuma 13,5