2018. május 27. | Az Ördög munkájának lerombolása

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

A Máté evangéliuma 12. fejezetéből felolvasott történet alapján egyértelmű, hogy a démonok, akik tisztátalan, gonosz szellemek, az ember fizikai testét is megtámadják, működőképességét korlátozzák, illetve testrészeket fosztanak meg egészséges működésüktől. A Názáreti Jézus Krisztus többek között a vak és néma emberből kiűzte a démonokat, aki ennek következtében meggyógyult. A démonoktól való szabadulás Jézus korában is megosztotta az embereket. Némelyekből szenvedélyes indulatokat váltott ki, míg mások elfogadták, hogy a Názáreti Jézus a Messiás. A démonok a negatív fizikai tevékenység mellett az emberek életében erkölcsi romlást, Isten Igéjével szemben lázadást idéznek elő. Gyakori tapasztalat, hogy a bűnös életvitelek, életmódok mögött is gonosz szellemek állnak. A szabadító szolgálattal szemben a heves ellenkezés, ellenállás fő oka, különösen korunkban, a materialista és a deista világnézet. A tényleges kereszténység helyreállításához a Szent Szellem mélyreható munkája szükséges, melynek alapfeltétele a bibliai világnézet életvitelszerű elfogadása, elsajátítása és gyakorlása. A démonokkal szembeni természetfeletti, szellemi küzdelemhez, a hatékony, sikeres keresztény élethez és szolgálathoz nélkülözhetetlen a Szent Szellem egyre nagyobb ereje.

Elhangzott igék

  • Máté Evangéliuma 12:22-32, 43-45
  • Lukács evangéliuma 11:21-22